Curriculum Vitae

Opleiding

  • HAVO, Den Haag
  • Economisch-juridische richting, HEAO Den Haag
  • Sociale geografie, Universiteit van Amsterdam
  • VROM – Training Intern management
  • Effective Negotiation
  • Implementation Challenge
  • Empowerment
  • Masterclass Veranderen als Vak
  • Gecertificeerd facilitator Team Syntegrity
  • Gecertificeerd Mediator

Ervaring bij de overheid

Van 1975 tot 1999 heb ik op diverse plekken gewerkt bij de Rijksplanologische Dienst (RPD), onderdeel van het toenmalige ministerie van VROM in Den Haag. Inhoudelijk o.m. als projectleider op de velden van stedelijke verandering, technologische innovatie en ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke bevolkingsdynamiek, milieudifferentiatie en infrastructuur/verkeer en vervoer. Tevens heb ik in die periode een aantal jaren als programmamanager gewerkt bij het interdepartementale Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies (anticiperende studies op het snijvlak van ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en infrastructuur).

Ervaring in het bedrijfsleven

In de periode van 1999 tot 2001 heb ik gewerkt als adviesgroepcoördinator en lid van het managementteam bij AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer in Nieuwegein. Ik heb een nieuwe adviesgroep binnen het bureau opgericht, gericht op strategische studies en integraal advies op het gebied van samenleving, ruimte en infrastructuur. Vanuit deze nieuwe groep, de adviesgroep Netwerk en Omgeving, heb ik projecten uitgevoerd voor diverse ministeries, provincies en grote gemeenten, zoals onder andere een verkenning van de sociaal-culturele betekenis van mobiliteit in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (“Zeven brieven aan minister Netelenbos”).

Ervaring als Locus

Vanaf maart 2001 werk ik zelfstandig onder de naam Locus ruimtelijke verkenningen. Ik wil vakinhoudelijke kennis en ervaring combineren met passie. Niet de groei van de omzet van Locus is belangrijk, maar het uitvoeren van boeiende projecten, waarvan zowel de opdrachtgever als ik iets kunnen leren. Sinds januari 2018 is Locus gevestigd in Steenwijk (Overijssel).