Projecten

Recente voorbeelden van projecten zijn een beleidsoefening naar de betekenis van regionale identiteit voor het concurrentievermogen van regio’s, een verkennend onderzoek naar alternatieve strategieën voor het versterken van het regionale vestigingsklimaat en een gebiedsverkenning naar nieuwe combinaties van ruimte, economie en infrastructuur in het Westland.

Opdrachtgevers onder andere:

Habiforum, Nirov, SenterNovem, VROM, V&W, I&M, RIKZ, Bouwdienst RWS, Dienst Weg- en Waterbouwkunde RWS, Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS, Wegen naar de toekomst, Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, provincies Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland, Connekt, Ruimtelijk Planbureau, Belvedere, KpVV, gemeente Borger-Odoorn, Deltaprogramma, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Projectenoverzicht

Klik op een onderstreepte link om in een nieuw venster uitgebreide informatie over het project te lezen (PDF).

Eerdere projecten